top of page

THE SUMMER PALACE RESTAURANT


Beijing, China


THE SUMMER PALACE RESTAURANT

Design Date: 2022.03 - 2022.05

Design Principle: Ma Ning


Design Team: Ze Xu, Zifeng Tan, Jiaxin Yang, Shu Wang


Project Location: Beijing, China

bottom of page