TIANFU CONFERENCE CENTER
2019 | CHENGDU, CHINA
TONGZHOU FACTORY RENOVATION
2019 | BEIJING, CHINA
LANZHOU EXHIBITION CENTER
2019 | LANZHOU, CHINA
GREEN OFFICE BUILDING
2019 | TIANJIN, CHINA
WATERFRONT BAR AND RESTAURANT
2019 | LONGNAN, CHINA
RONGDIAN BAR AND RESTAURANT
2020 | BEIJING, CHINA
WUHU SNOWWORLD
2020 | WUHU, CHINA
GUANFU MUSEUM
2019 | BEIJING, CHINA
AN PELLEGRINO FLAGSHIP FACTORY
2019 | ITALY | © big
WUHAN SMART CITY
2019 | WUHAN, CHINA